نرم افزار حسابداری هلو ویژه مشاغل

صفحه اصلی - نرم افزار حسابداری هلو ویژه مشاغل

نرم افزار حسابداری ویژه مشاغل

نرم افزار حسابداری خرازی

گروه بندی و معرفی محصول در نرم افزار حسابداری خرازی با توجه به نوع فعالیت فروشگاه های خرازی، دسته بندی و گروه بندی بر اساس برند، مدل و نوع میباشد که میتوان این موارد را از طریق گروه اصلی و گروه فرعی ایجاد نمود.

امکانات نرم افزار حسابداری خرازی  ∇

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک

۲: تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

۴: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۵: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۶: فروش فوری و تک فروشی

۷: صدور فاكتورVAT

۸: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۹: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده لوازم خرازی فروشان همراه امکاناتی از قبیل:

۱: حواله بين انبارها

۲: ثبت چكهای امانی

۳: سطح دسترسی برای كاربران

۴: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۵: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۶: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور، اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۷: چاپ باركد

۸: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۹: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۰: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه لوازم خرازی فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبيل:

۱: تيپ قيمت

۲: دسته بندی مشتريها

۳: خروجی باپسوندهاي مختلف

۴: پرداخت به و دريافت از

۵: پرينت چكها

۶: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۷: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۸: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

۹: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۰: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم خرازی فروشان.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم خرازی فروشان جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری لوازم ایمنی و آتش نشانی

این نسخه، دارای امکانات بسیار و در عین حال ساده و کاربردی می‌‎باشد. از جمله امکانات این نرم افزار ، عملیات حسابداری، خرید و فروش ،انبارداری ، چک و بانک است که در ادامه سایر امکانات نرم افزار را می خوانیم.

امکانات نرم افزار حسابداری  آتش نشانی  ∇

1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور

۴: فاکتورهای امانی و ضايعات

۵: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۶: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۷: فروش فوری و تک فروشی

۸: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی

۹: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
۱۰: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳: ثبت چكهای امانی

۴: سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۸: ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۳: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی باپسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چكها

۷: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

۱۰: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

 • شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم ایمنی و آتش نشانی .

 

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم ایمنی و آتش نشانی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری سوپر پروتئین

دراین نسخه منوهایی که در این فروشگاه‌ها کاربرد دارند، به منوهای موجود در نرم افزار اضافه شده است. صاحبان کسب و کار در این شاخه می‌توانند با استفاده از این نرم افزار امور مالی و حسابداری فروشگاه خود را سریع‌تر و آسان‌تر انجام دهند.

امکانات نرم افزار حسابداری سوپر پروتئین  ∇

1:  تمامی عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳:  صدور پيش فاكتور

۴: فاکتورهای امانی و ضايعات

۵: اعلام اتوماتيک سررسيد چک‌ها

۶: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۷: بارکد تجميعی (بارکدی که توسط ترازوهای ديجيتال توليد می‌شود و یک بارکد برای چندين کالا به همراه وزن و تعدادشان ارائه می‌شود.)

۸: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی

۹:  گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

۱۰: امکان fastmode (جهت تسريع و سهولت در انجام امور) و… .

1:  تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳:  ثبت چک‌های امانی

۴:  سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک‌ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

۸: اتصال به دستگاه‌های نمايشگر مشتری

۹: چاپ باركد

۱۰: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۱: گزارش عملكرد دوره‌ای از انبار

۱۲: فروش فوری و تک‌فروشی

۱۳: ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات)و… .

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲:  تيپ قيمت

۳: دسته‌بندی مشتری‌ها

۴: خروجی با پسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چک‌ها

۷: محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی‌

۸: اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… )

۱۰: طراحی فاکتور توسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک‌های پويا و امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… ) و… .

شامل تمام امکانات نسخه‌های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت‌های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه‌های سوپر پروتئین

هلو تحت شبكه شامل تمام امكانات نسخه سوپر پروتئین به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر به طور هم‌زمان) است. ضمنا کاربر می‌تواند در صورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری تهویه مطبوع

نرم افزاری ویژه با امکانات بیشمار است که فاکتور های مهم و مورد نیاز این شغل را دارا می‌باشد. از جمله امکانات  این نرم افزار ، عملیات حسابداری،خرید و فروش،انبارداری ، چک و بانک و… است.که در ادامه سایر امکانات نرم افزار،  را می خوانیم.

امکانات نرم افزار حسابداری تهویه مطبوع ∇

1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور

۴: فاکتورهای امانی و ضايعات

۵: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۶: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۷: فروش فوری و تک فروشی

۸: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی

۹: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
۱۰: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳: ثبت چكهای امانی

۴: سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۸: ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۳: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی باپسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چكها

۷: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

۱۰: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های شوفاژ و تهويه مطبوع.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه شوفاژ و تهويه مطبوع جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری خدمات نگهداری

امروزه ارائه خدمات پس از فروش اهمیت ویژه‌ای در کسب محبوبیت در ذهن مشتری دارد.ارائه هر چه بهتر خدمات پس از فروش منجر به افزایش رضایت مشتری می شود.این نسخه شامل امکاناتی نظیرصدور انواع فاکتور (خرید، فروش و …) انبارداری، چک میباشد.

 • این پنل برای ثبت و پیگیری کارهای خدماتی مدت دار مانند مراکز تعمیرات موبایل، کامپیوتر و … طراحی شده است.
 • ثبت پذیرش، نوع ایراد، کارشناس مربوطه، رسید تحویل و …

137.000تومان

نرم افزار حسابداری لوازم ورزشی

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • امکان جستجوی کالا با استفاده از بارکد خوان  زمان صدور فاکتور
 • تعیین نقطه سفارش(حداقل و حداکثر موجودی کالا در انبار)
 • امکان چاپ فاکتور به صورت فیش پرینت در سایز ۶، ۸ سانتی متر
 • امکان تعریف سایز و گزارش از موجودی هر سایز
 • امکان طراحی و چاپ بارکد به دلخواه کاربران و به ازای هر سایز
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • نمایش موجودی تعدادی، ریالی و گردش لوازم ورزشی
 • امکان درج حواله بین انبارها برای انتقال کالاها
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع
نرم افزار حسابداری زیور آلات

این نرم افزار،جهت فروشگاه های زیورآلات و بدلیجات طراحی و تولید شده است. و شامل امکانات متنوعی، مطابق با آخرین قوانین مالیاتی است.امکانات عمومی از قبیل صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعی‌ها و…) انبارداری و… را داراست.

 •  جست‌وجوی کالا با استفاده از بارکدخوان در زمان صدور فاکتور
 • چاپ فاکتورها به صورت فیش پرینت با کوتاه‌ترین زمان
 •  طراحی و چاپ بارکد به دلخواه کاربران
 •  چاپ فاکتور به صورت فیش‌پرینت در سایز ۶، ۸ سانتی‌متر
 • اعلام سررسید و مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی
 • نمایش موجودی تعدادی و ریالی و گردش کالا
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب‌ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • نمایش گزارش سود در بازه‌های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص و گزارشات فصلی برای ارائه به دارایی به همراه گزارش‌های متنوع و جامع
نرم افزار حسابداری تعمیرگاه خودرو

نرم افزار حسابداری هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • امکان تعریف کارهای خدماتی به طور مثال تنظیم موتور، دیاگ، تعمیر موتور و  ….
 • امکان تعریف ده میلیون کالا و تعیین نقطه سفارش(حداقل و حداکثر موجودی کالا در انبار)
 • امکان چاپ فاکتور به صورت فیش پرینت در سایز ۶، ۸ سانتی متر
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • نمایش موجودی تعدادی و ریالی و گردش کالاهای تعمیرگاه
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع
نرم افزار حسابداری تجهیزات مخابراتی وموبایل

این نرم افزار حسابداری ویژه برای صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و موبايل بوده ودارای منوهای ویژه ای است. منوها پرکاربرد و به راحتی در دسترس کاربر قرار دارد تا کار را آسان‌تر کند.

امکانات نرم افزار حسابداری موبایل ∇

1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور

۴: فاکتورهای امانی و ضايعات

۵: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۶: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۷: فروش فوری و تک فروشی

۸: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی

۹: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
۱۰: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳: ثبت چكهای امانی

۴: سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۸: ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۳: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی باپسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چكها

۷: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

۱۰: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل .

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری لوازم یدکی

این نرم افزار شامل صدور انواع فاکتور (خرید، فروش و…) انبارداری، حسابداری، چک و بانک برای کمک به مکانیزه‌سازی است.نرم افزار حسابداری لوازم یدکی در راستای سیاست شرکت در تولید نرم افزارهای تخصصی اصناف و مشاغل مختلف طراحی شده است.

امکانات نرم افزار حسابداری لوازم یدکی ∇

اين نسخه شامل تمامی عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و امکانات دیگری است که در ادامه می‌بینید:

۱: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۲: معرفی سطح‌های متفاوت تا بی‌نهایت

۳: امکان تخصیص سطح‌های تعریف شده به کالاها

۴: امکان جست‌وجوی پیشرفته کالا در فاکتور بر اساس سطح‌های تعریف شده به دو صورت سطح به سطح یا جست‌وجوی سطح

۵: صدور فاکتور بر اساس سطح‌های هر کالا

۶: انتخاب عکس هر کالا

۷: تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای هر کالا

۸: صدور پيش‌فاكتور

۹: فاکتورهای امانی و ضايعات

۱۰: اعلام اتوماتيک سررسيد چک‌ها

۱۱: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش‌پرينت و گزارش‌های آماری

۱۲: گزارش از فاکتور به صورت فاکتور

۱۳: گزارش اسناد به صورت ستونی

۱۴: گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی

۱۵: گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۱۶: امکان fastmode

۱۷: گزارش از فاکتور به تفکیک موجودی سطح کالا

۱۸: گزارش از کالا به تفکیک موجودی سطح و… .

1: حواله بين انبارها

۲: ثبت چک‌های امانی

۳: عملكرد و كنترل واسطه‌ها

۴: سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک‌ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۸: ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاه‌های نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲: گزارش عملكرد دوره‌ای از انبار، فروش فوری و تک‌فروشی

۱۳: ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و…)

اين نسخه شامل تمامی امكانات نسخه متوسط  به انضمام امكاناتی از قبيل:

۱:  تيپ قيمت

۲: دسته‌بندی مشتری‌ها

۳: خروجی با پسوندهای مختلف

۴: پرداخت به و دريافت از

۵: پرينت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی

۶:  اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش

۷: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و…)

۸: طراحی فاکتور توسط کاربر

۹: ارسال پيامک‌های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

شامل تمامی امکانات نسخه‌های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی و امکانات افزودنی عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه‌های لوازم یدکی.

هلو تحت شبكه شامل تمامی امكانات نسخه جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر به طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نياز با پرداخت هزينه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری لوازم آرایشی وبهداشتی

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

امکانات نرم افزار حسابداری لوازم آرایشی∇

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالی به صورت اتوماتيک

۲: به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳:صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

۴: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۵: عملكرد و كنترل واسطه ها

۶: کنترل کد فروشنده

۷: تعیین حداقل و حداکثر قیمت جهت هر کالا

۸: قیمت همکار

۹: سفارش لیستی

۱۰: پورسانت سطری

۱۱: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۱۲: صدور فاكتورVAT

۱۳: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۱۴: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه لوازم آرایشی و بهداشتی ساده به انضمام امکاناتی از قبیل:

۱: حواله بين انبارها

۲: ثبت چكهای امانی

۳: سطح دسترسی برای كاربران

۴: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۵: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۶: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

۷: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۸: چاپ باركد

۹: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۰: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۱: فروش فوری و تک فروشی

۱۲: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه لوازم آرایشی و بهداشتی متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل:

۱: تيپ قيمت

۲: دسته بندی مشتريها

۳: خروجی باپسوندهای مختلف

۴: پرداخت به و دريافت از

۵: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۶: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۷: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

۸: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۹: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم آرایشی و بهداشتی.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم آرایش و بهداشتی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری تولیدی پوشاک

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

امکانات نرم افزار حسابداری تولیدی پوشاک ∇

1. کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک

۲٫ پنل پوشاک جهت سهولت کاربر

۳٫ تعریف اشخاص، پارچه فروش، خرازی، برشکار، خیاط، صدور فاکتور خرید جهت پارچه ها و تعیین طاقه ها با متراژ و رنگ های متفاوت

۴٫ تحویل پارچه به برشکار و تحویل پارچه از برشکار

۵٫ انتخاب طاقه پارچه برش خورده، تعداد برش، ته طاقه، طول خط کشی و هزینه هر برش

۶٫ زمان تحویل از برشکار، تحویل پارچه برش خورده به خیاط و تعیین هزینه دوخت هر مانتو یا پوشاک تولیدی

۷٫ تعیین تعداد پوشاک تولیدی

۸٫ تعیین تعداد ضایعات و صدور فاکتور ضایعات اتوماتیک زمان تولید

۹٫ درج فاکتور رسمی و غیررسمی

۱۰٫ سفارش لیستی

۱۱٫ اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها

۱۲٫ امکان ارسال پیامک های عمومی ( شامل پیام های تبلیغاتی تبریک تخفیفات و …)

۱۳٫ امکان گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زماني مختلف

۱۴٫ گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی

۱۵٫ گزارش کارهای تحویلی به برشکار، کارهای دریافتی از برشکار، کارهای تحویلی به خیاط

۱۶٫ گزارش تولید و ضایعات خیاطی

۱۷٫ موجوی کالا براساس رنگ و گزارش از کاردکس سیکل خرید، برشکاری ، خیاطی و تولید پوشاک و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده تولید پوشاک به همراه امکاناتی از قبیل:

۱٫ تعریف سطح دسترسی کاربران

۲٫ ثبت چک های امانی

۳٫ حواله بین انبار

۴٫ نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص

۵٫ عملکردو کنترل واسطه ها

۶٫ مغايرت گیری از بانک

۷٫ صندوق و طرف حساب ها

۸٫ اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها

۹٫ گزارش عملکرد دوره ای انبار و …

این نرم افزار شامل امکانات نرم افزار متوسط تولیدی پوشاک به همراه امکاناتی از قبیل:

۱٫ تولید فرموله

۲٫ تیپ قیمت

۳٫محاسبه راس چک ها به دو صورت ریالی و زمانی

۴٫ دسته بندی مشتری ها

۵٫ اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش

۶٫ دریافت از … پرداخت به …

۷٫ مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها

۸٫ امکان ارسال پیامک های پویا/ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار( مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و …)

۹٫ امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران

۱۰٫ تهیه خروجی باپسوندهای مختلف از گزارشات، به همراه گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، ترازهای آزمایشی ۶ و ۸ ستونی، مرور حساب ها و …) و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های تولیدی پوشاک

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه تولیدی پوشاک به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

 1

 

شرکت مهندسی طرفه نگار تولید کننده  نرم افزار حسابداری هلو جهت اتواتیک نمودن عملیات حسابداری دربخش های مختلف فروشگاهی ، تولیدی ، شرکتی ، نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و مشاغل مختلف ، نرم افزار مالی تولید و به بازار عرضه نموده است.

برای مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات نرم افزار حسابداری میتوانید اینجا کلیک کنید.