نرم افزار حسابداری هلو ویژه اصناف

صفحه اصلی - نرم افزار حسابداری هلو ویژه اصناف
نرم افزار حسابداری رنگ فروشی

نرم افزار حسابداری رنگ فروشی، نرم افزاری ساده و کاربردی می‌باشد و کارحسابداری را برای افرادی که در این صنف مشغول به فعالیت هستند آسان نموده است.که در ادامه توضیحاتی در رابطه با امکانات نرم افزار حسابداری رنگ فروشی می‌خوانید.

امکانات نرم افزار حسابداری رنگ فروشی ∇

1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور

۴: فاکتورهای امانی و ضايعات

۵: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۶: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۷: فروش فوری و تک فروشی

۸: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی

۹: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
۱۰: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳: ثبت چكهای امانی

۴: سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۸: ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۳: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی باپسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چكها

۷: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

۱۰: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های رنگ فروشی .

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه رنگ فروشی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری سوپر ماركت

نرم افزار حسابداری سوپر مارکت هلو شامل منوهایی است که در این صنف کاربرد دارد. کار با این نرم افزار در سوپرمارکت‌ها سریع‌تر و آسان‌تر  پیش می‌رود.این نرم افزار شامل سطوح ساده، متوسط، پیشرفته، جامع و شبکه است.

امکانات نرم افزار حسابداری  سوپر مارکت ∇

1. تمامی عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک

۲٫  تعريف كالا در سه سطح

۳٫ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

۴٫ اعلام اتوماتيک سر رسيد چک‌ها

۵٫ تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت، فروش فوری و تک‌فروشی

۶٫ صدور فاكتورVAT و گزارش‌های فصلی فاکتورها برای ارائه به وزارت دارايی

۷٫ گزارش‌های آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور

۸٫ گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۹٫ امکان fastmode

این نسخه شامل تمامی امکانات نسخه ساده سوپر مارکت است به همراه امکاناتی از قبیل:

۱٫ حواله بين انبارها

۲٫ ثبت چک‌های امانی

۳٫ سطح دسترسی برای كاربران

۴٫ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی)

۵٫ نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک‌ها

۶٫ اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

۷٫ اتصال به دستگاه‌های نمايشگر مشتری

۸٫ چاپ باركد

۹٫ ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۰٫ گزارش عملكرد دوره‌ای از انبار

۱۱٫ ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و…)

ين نسخه شامل تمام امكانات نسخه سوپرمارکت متوسط به همراه امكاناتي از قبيل:

۱٫ تيپ قيمت

۲٫ دسته‌بندی مشتری‌ها

۳٫ خروجی با پسوندهای مختلف

۴٫ پرداخت به و دريافت از

۵٫ پرينت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی

۶٫ اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش

۷٫ گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… )

۸٫ طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پيامک‌های پويا

۹٫ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… )

شامل تمام امکانات نسخه‌های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت‌های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه‌های سوپر مارکت.

هلو تحت شبكه شامل تمام امكانات نسخه سوپرمارکت جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر به طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر مي‌تواند در صورت نياز با پرداخت هزينه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری عینک فروشی

صنف ساخت، تعمیرات و خرید و فروش عینک و لوازم جانبی آن از جمله مشاغلی است که نرم افزار ویژه برای آن طراحی شده.نرم افزار حسابداری عینک فروشی تمامی عملیات حسابداری، خرید و فروش ،انبارداری ، چک و بانک را انجام میدهد.

امکانات نرم افزار حسابداری عینک فروشی  ∇

1: تعریف اشخاص
۲: تعريف حساب های بانکی
۳: چكهای دريافتی و پرداختی
۴: امکان صدور قبض
۵: تعیین تاریخ معاینه و تحویل عینک
۶: تعیین مشخصات فنی
۷: تعداد و مبلغ عدسی به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ
۸: تعیین نوع، تعداد و مبلغ فریم
۹: تعیین مشخصات عینک دوربین و نزدیک بین به صورت مجزا
۱۰: امکان فروش لوازم جانبی و تعمیرات عینک
۱۱: نمایش مبلغ ساخت عینک و لوازم جانبی به تفکیک در قبض
۱۲: امکان دریافت بیعانه
۱۳: صدور فاكتورVAT
۱۴: ثبت سند اتوماتيك براي فاكتورها
۱۵: ثبت هزينه و درآمد
۱۶: امکان تهیه گزارش از موعد تحویل عینک و قبض های صادر شده به ریز لوازم جانبی
۱۷: تعمیرات و مشخصات فنی عدسی
۱۸: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
۱۹: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی و…

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده عینک به همراه امکاناتی از قبیل:
۱: تعریف سطح دسترسی برای كاربران
۲: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)
۳: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها
۴: ترازهای آزمایشی ۲ و ۴ستونی
۵: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط به همراه امکاناتی از قبیل:
۱: دسته بندي مشتريها
۲: خروجي باپسوندهای مختلف
۳: پرداخت به و دريافت از
۴: پرينت چكها
۵: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
۶: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
۷: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و…)
۸: طراحی فاکتورتوسط کاربر
۹: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های عینک.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز عینک و قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری رستوران

نرم افزار حسابداری رستوران تمامی عملیاتحسابداری، خرید و فروش…را انجام می‌دهدودر پنج سطح ساده، متوسط، پیشرفته، جامع و شبکه طراحی شده و مناسب برای استفاده در رستوران‌های کوچک و بزرگ، کیترینگ، کافی شاپ و آشپزخانه ها است.

امکانات نرم افزار حسابداری رستوران ∇

1: تعريف اشخاص

۲: تعريف حساب های بانکی

۳: ثبت چک های دریافتی و پرداختی

۴: اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها

۵: صدور فاکتور VAT

۶: گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی

۷: اتصال به فیش پرینت و صدور فیش با سربرگ رستوران

۸: ارسال پرینت به پرینترهای مختلف ( صندوق- آشپزخانه و بوفه و … )

۹: امکان نمايش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ

۱۰: ارسال پيامک عمومی( شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و …)

شــامل کلــيه امکــانـات نـسخه ســـاده رستوران بـــه انضمـــام:

۱: سطح دسترسی کاربران

۲: حواله بین انبارها

۳: نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص

۴: مغايرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها

۵: ثبت پيک های موتوری در زير فاکتور

۶: اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها

۷: گزارش عملکرد دوره ای انبار و …

شامل کليه امکانات نسخه متوسط به انضمام:

۱: کاردکس ريالی و تعدادی

۲: عملکرد دوره ای انبار

۳: گزارشات نموداری

۴: مغايرت از کليه سرفصل ها

۵: تراز آزمايش ۶و۸ستونی

۶: تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک

۷: منطقه بندی مشتريان

۸: خروجی TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستونی

۹: امکان دريافت از پرداخت به

۱۰: امکان ثبت چند فرمول توليد برای يک غذا

۱۱: گزارش کسری مواد اوليه

۱۲: گزارش تخمين توليد

۱۳: راس چک

۱۴: امکان استفاده از کالر آيدی

۱۵: ارسال پيامک های پويا و اطلاعات داخلی نرم افزار(مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، اقساط و ….)

شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز رستورانها

هلو رستوران تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز رستورانها
و قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار خدمات و تعمیرات کامپیوتر

نرم افزار حسابداری خدمات و تعمیرات کامپیوتر با امکانات اختصاصی برای همه فروشگاه های خدمات کامپیوتر باقیمتی مناسب ، به شما امکان میدهد امورحسابداری خود را به سادگی مدیریت کرده و بطور تمام اتوماتیک به انجام امور حسابداری بپردازید.

 • این کیت برای سهولت همکارانی که در زمینه فروش قطعه و سیستم کار می کنند طراحی شده و در آن ضمن طراحی نمونه فاکتور خاص بدون ثبت ریز قیمت ها، امکان تعریف فرمول برای فروش سیستم و … نیز طراحی شده است.
 • امکان تعریف فرمول در تنظیمات کالا
 • امکان تعریف شماره سریال و گارانتی و تاریخ خرید برای کالاها در فاکتور خرید

137.000تومان

نرم افزار حسابداری شیشه بری

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

  • این کیت برای سهولت در محاسبات هنگام صدور فاکتور طراحی شده و جهت شفاف سازی فاکتور، نمونه ای خاص این صنف طراحی شده که در آن طول و عرض و مساحت نیز ثبت می گردد.
  • شامل امکان هزینه حمل نيز می باشد

137.000تومان

نرم افزار حسابداری الکترونیک

نرم افزار حسابداری الکترونیک ویژه فروشگاه‌های لوازم الکترونیک طراحی شده است. این نرم افزار تمامی امکانات عمومی نرم افزار حسابداری هلو را از قبیل ثبت انواع فاکتور خرید فروش و…، ثبت اسناد حسابداری و تهیه گزارش‌های متنوع و… دارد.

 • تعريف اشخاص
 • تعريف حساب های بانکی
 • ثبت چک های دریافتی و پرداختی
 • اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
 • صدور فاکتور VAT
 • گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی
 • امکان تعريف سطح دسترسی کاربران
 • نمايش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ
 • اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتور ها
 • ثبت هزينه در فاکتور خريد
 • اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
 • چاپ بارکد جهت کالاها
 • گزارش عملکرد دوره ای از انبار
 • تهيه فاکتور از چپ به راست
 • ارسال پيامک عمومی ( شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و …
 • گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی و …

457.000تومان

نرم افزار حسابداری هلو صنایع دستی

نرم افزار حسابداری هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • امکان جستجوی کالا با استفاده از بارکد خوان  در زمان صدور فاکتور
 • امکان طراحی و چاپ بارکد به دلخواه کاربران
 • امکان چاپ فاکتور به صورت فیش پرینت در سایز ۶، ۸ سانتی متر
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • نمایش موجودی تعدادی و ریالی و گردش کالا
 • امکان درج حواله بین انبارها برای انتقال کالاها
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع
نرم افزار حسابداری آرایشگاه

در نرم افزار حسابداری آرایشگاهی هلو علاوه بر امکاناتی از قبیل ثبت انواع فاکتور (خرید‌ ، فروش و …) ، ثبت سند حسابداری اتوماتیک،… و تهیه گزارش‌ها، قابلیت‌هایی به شرح زیر وجود دارد که آن را برای استفاده در آرایشگاه‌های زنانه و مردانه مناسب کرده است.

امکانات نرم افزار حسابداری آرایشگاه ∇

1. تعريف پرسنل آرايشگاه
۲٫ تعريف كارهای خدماتی آرايشگاه و اختصاص هر يک به پرسنل آرايشگاه
۳٫ تعریف اشخاص و حساب‌های بانکی
۴٫ نوبت‌دهی
۵٫ اختصاص درصد پورسانت متفاوت به هر یک از كارهای خدماتی
۶٫ اعمال درصد پورسانت‌های متفاوت و امكان انتخاب پرسنل آرايشگاه برای هر يک از سطرهای فاكتور
۷٫ ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی
۸٫ اعلام اتوماتيک سررسيد چک‌ها
۹٫ تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
۱۰٫ گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف و …

اين نسخه شامل همه امكانات نسخه ساده آرایشگاه است به همراه امکاناتی از قبیل:
۱٫ تعریف سطح دسترسی برای كاربران
۲٫ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی)
۳٫ نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک‌ها
۴٫ ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی
۵٫ ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و ارسال پیامک‌های مرتبط به نوبت‌دهی و…)

اين نسخه شامل همه امكانات نسخه متوسط آرایشگاه است به همراه امکاناتی از قبیل:
۱٫ دسته‌بندی مشتری‌ها
۲٫ خروجی با پسوندهای مختلف
۳٫ پرداخت به و دريافت از
۴٫ پرينت چک‌ها
۵٫ محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی
۶٫ اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
۷٫ گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… )
۸٫ طراحی فاکتور توسط کاربر
۹٫ ارسال پيامک‌های پويا و امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… )

شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز آرایشگاه ها

نسخه تحت شبكه شامل تمام امكانات نسخه جامع است به همراه قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر به طور هم‌زمان).
ضمناً کاربر مي‌تواند در صورت نياز با پرداخت هزينه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری مانتو فروشی

صنف مانتو فروشی از جمله مشاغلی است که نرم‌افزار ویژه آن به بازار عرضه شده است. دسترسی به منوهای تخصصی ویژه مانتوفروشی مزیت این نرم‌افزار است و حسابداری را برای افرادی که در این صنف فعالیت دارند آسان نموده است.

امکانات نرم افزار حسابداری مانتو فروشی ∇

1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: معرفی سطح‌های متفاوت تا بی‌نهایت

۴: امکان تخصیص سطح‌های تعریف شده به کالاها

۵: امکان جست‌وجو پیشرفته کالا در فاکتور بر اساس سطح‌های تعریف شده به دو صورت سطح به سطح یا جست‌وجوی سطح

۶: صدور فاکتور بر اساس سطح‌های هر کالا

۷: صدور پيش فاكتور

۸: فاکتورهای امانی و ضايعات

۹: اعلام اتوماتيک سررسيد چک‌ها

۱۰: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت و گزارش‌های آماری

۱۱: گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۱۲: امکان fastmode برای تسريع و سهولت در انجام امور

۱۳: گزارش از فاکتور به تفکیک موجودی سطح کالا، گزارش از کالا به تفکیک موجودی سطح و… .

1: حواله بين انبارها

۲:  ثبت چک‌های امانی

۳:  عملكرد و كنترل واسطه‌ها

۴:  تعیین سطح دسترسی برای كاربران

۵:  ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی)

۶:  نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک‌ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۸: ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاه‌های نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱:  ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲:  گزارش عملكرد دوره‌ای از انبار

۱۳: فروش فوری و تک‌فروشی

۱۴:  ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيف) و… .

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته‌بندی مشتری‌ها

۴: خروجی با پسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶:  پرينت چک‌ها

۷:  محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و…)

۱۰:  طراحی فاکتور توسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک‌های پويا، امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم‌افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط) و… .

تمامی امکانات نسخه‌های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی و کیت‌های عمومی و ویژه نرم‌افزار هلو به همراه امکانات نسخه‌های بازرگانی مانتو.

این نسخه شامل تمام امكانات نسخه جامع است و قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر به طور هم‌زمان) دارد. ضمنا کاربر می‌تواند در صورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری ساعت فروشی

مهندسین کارخانه نرم‌افزار شرکت هلو با تکیه بر تجربه چندین ساله و بر اساس تحقیقاتی که درباره حرفه شما انجام داده‌اند، تلاش کرده‌اند نیازهای خاص شما را شناسایی و امکانات نرم افزار حسابداری ساعت فروشی را مطابق آن تنظیم کنند.

امکانات نرم افزار حسابداری ساعت فروشی∇

1: عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک

۲: تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

۴: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۵: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۶: فروش فوری و تک فروشی

۷: صدور فاكتورVAT

۸: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی،گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۹: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده فروشندگان ساعت همراه امکاناتی از قبیل:

۱: حواله بين انبارها

۲: ثبت چكهای امانی

۳٫ سطح دسترسی برای كاربران

۴٫ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۵٫ نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۶: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۷:ثبت هزينه در فاكتور

۸: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۹: چاپ باركد

۱۰: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۱: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۲: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه فروشندگان ساعت متوسط به همراه امكاناتی از قبيل:

۱: تيپ قيمت

۲: دسته بندی مشتريها

۳: خروجی باپسوندهای مختلف

۴: پرداخت به و دريافت از

۵: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۶: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۷: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)، طراحی فاکتورتوسط کاربر

۸: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های فروشندگان ساعت.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه فروشندگان ساعت جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر میتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری کالای خواب

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

امکانات نرم افزار حسابداری کالای خواب ∇

1:   تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور

۴: فاکتورهای امانی و ضايعات

۵: اعلام اتوماتيک سررسيد چک ها

۶: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۷: فروش فوری و تک فروشی

۸: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلي فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايي

۹:  گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

۱۰: امکان fastmode (جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳: ثبت چک های امانی

۴: سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

۸: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۹: چاپ باركد

۱۰: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۱: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۲: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و…) و …

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی با پسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چک ها, محاسبه راس چک ها به دو صورت ريالی و زمانی

۷: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۸: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

۹: طراحی فاکتور توسط کاربر

۱۰: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های فروشندگان کالای خواب .

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه فروشندگان کالای خواب جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

  1

 

واحد صنفی پردازش ارقام و انفورماتیک نمایندگی نرم افزار های مالی و حسابداری هلو و هلیا و اسپاد و نرم افزارهای حسابداری ویژه اصنفاف و مشاغل در شهر یزد ،ارائه دهنده انواع خدمات فنی و مشاوره ای و آموزشی است . برای مشاهده سایر محصولات نرم افزار هلیا میتوانید از نوار منو قسمت محصولات و خدمات – نرم افزارهای مالی و حسابداری – بر روی عنوان نرم افزارهای حسابداری هلیا کلیک نمایید.