نرم افزارهای حسابداری هلیا

صفحه اصلی - نرم افزارهای حسابداری هلیا

تاکسی سرویس میانی

تاکسی سرویس میانی

  از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را برقرار مي كنند ….

قيمت:  ۱,۱۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

تاکسی سرویس پیشرفته

تاکسی سرویس پیشرفته

از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را برقرار مي كنند .   …

قيمت:  ۲,۶۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

تاکسی سرویس کاربردی

تاکسی سرویس کاربردی

از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را برقرار مي كنند .   …

قيمت:  ۱,۸۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

حمل بار پیشرفته

حمل بار پیشرفته

نرم افزار حمل بار : از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را بر…

قيمت:  ۲,۶۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

حمل بار کاربردی

حمل بار کاربردی

نرم افزار حمل بار : از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را بر…

قيمت:  ۱,۸۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

پیشرفته ( شبکه)

پیشرفته ( شبکه)

نسخه فوق در قالب شبکه ۲ کاربر ارائه شده است و شامل کلیه انکانات نسخه پیشرفته کد (۴۱۰۸۴) و همچنین امکان مدیریت صف و اتاق راننده ها بصورت هوشمند و توسط خود راننده ها می باشد.

قيمت:  ۶,۶۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

کاربردی ( شبکه)

کاربردی ( شبکه)

نسخه فوق در قالب شبکه ۲ کاربر ارائه شده است و شامل کلیه اطلاعات نسخه کاربردی کد (۴۱۰۸۳) می باشد .

قيمت:  ۵,۶۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت آپارتمان ساده

مدیریت آپارتمان ساده

انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها  ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان …

قيمت:  ۷۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت آپارتمان میانی

مدیریت آپارتمان میانی

انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها  ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان …

قيمت:  ۱,۱۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت آپارتمان کاربردی

مدیریت آپارتمان کاربردی

انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها  ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان …

قيمت:  ۱,۸۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت شهرک (شبکه)

مدیریت شهرک (شبکه)

انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ، شهرك ها ، پاساژ ها و… داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مست…

قيمت:  ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

املاک شبكه (چندكاربره)

املاک شبكه (چندكاربره)

نسخه فوق در قالب شبكه ۲ كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات نسخه كاربردي كد  (۴۱۰۶۳) مي باشد

قيمت:  ۶,۵۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

املاک میانی (تک کاربره )

املاک میانی (تک کاربره )

مشخصات کامل ملک و اشخاص ،جستجو ی سریع و مناسب جهت پیدا نمودن ملک مورد نظر و غیره خروجی text,html,exel

قيمت:  ۱,۰۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

املاک کاربردی (تک کاربره)

املاک کاربردی (تک کاربره)

این نسخه شامل کد (۴۱۰۶۲)به انضمام اجاره و فروش تلفن ،اضافه نمودن عکس ملک ،اعلام اتوماتیک ملک های اجاره رفته در سر موعد و ….

قيمت:  ۱,۴۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت مجتمع راهبردی

مدیریت مجتمع راهبردی

انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و… داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر…

قيمت:  ۹,۹۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت مجتمع ساده

مدیریت مجتمع ساده

انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ، شهرك ها ، پاساژ ها و… داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مست…

قيمت:  ۲,۶۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت مجتمع میانی

مدیریت مجتمع میانی

انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و… داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر…

قيمت:  ۴,۳۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت مجتمع پیشرفته

مدیریت مجتمع پیشرفته

انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و… داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر…

قيمت:  ۸,۵۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

مدیریت مجتمع کاربردی

مدیریت مجتمع کاربردی

انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و… داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر…

قيمت:  ۶,۴۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

نرم افزار آرشیو

نرم افزار آرشیو

بايگاني ، پشتيباني ، نگهداري اسناد و مدارك موجود در سازمانها از جمله مدارك مديريتي ،كاربردي ، فني و كيفيتي و…برخي از امكانات نر م افزار فوق عبارت است از :
تعريف طبقه بندی…

قيمت:  ۱,۱۷۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

نرم افزار آرشیو تحت شبکه

نرم افزار آرشیو تحت شبکه

بايگاني ، پشتيباني ، نگهداري اسناد و مدارك موجود در سازمانها از جمله مدارك مديريتي ،كاربردي ، فني و كيفيتي و…برخي از امكانات نر م افزار فوق عبارت است :
نگهداری هر آرشيو در دو حالت: آرشيو…

قيمت:  ۶,۰۷۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبيرخانه در بسياري از مراكز مالي ، اداري ، صنعتي و بسياري از شركت ها ، فروشگاهها و توليدي ها  بكار گرفته شده است و موجبات تسهيل در امور ادري شده است و رضايتمندي بيشت…

قيمت:  ۲,۲۷۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

نرم افزار شبکه ( چند کاربره)

نرم افزار شبکه ( چند کاربره)

نرم افزاركتابخانه  قابل استفاده در تمامي كتابداري ها، كتابخانه ها، مراكز دولتي و غير دولتي قابل استفاده به عنوان بايگاني و دسته بندي تمامي اسناد و مدارك از جمله كتب و CD و ايجاد ب…

قيمت:  ۶,۵۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

نرم افزار کتابخانه میانی

نرم افزار کتابخانه میانی

نرم افزاركتابخانه  قابل استفاده در تمامي كتابداري ها، كتابخانه ها، مراكز دولتي و غير دولتي قابل استفاده به عنوان بايگاني و دسته بندي تمامي اسناد و مدارك از جمله كتب و CD و ايجاد بانكه…

قيمت:  ۱,۱۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...

کاربردی ( تک کاربره)

کاربردی ( تک کاربره)

نسخه فوق شامل نسخه میانی (۴۱۰۱۲) به انضمام: امکان پرینت شناسنامه کتاب، اعلام پایان اعتبار عضوها

قيمت:  ۲,۶۹۰,۰۰۰ريال

مشخصات کامل محصول ...