نرم افزار حسابداری شبکه هلو

صفحه اصلی - نرم افزار حسابداری شبکه هلو
 • شامل کلیه امکانات نسخه های جامع و صنعتی
 • قابلیت کاربری به صورت ۴ کاربر بطور همزمان
 • عملیات انبار، خرید و فروش
 • گردش چک و بانک
 • عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیزاتوماتیک
 • درج فاکتور رسمی و غیررسمی
 • سفارش لیستی
 • امکان گزارشگیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور، هر کالا و هر طرف حساب
 • عملیات چندانباره
 • ثبت چک های امانی
 • عملکرد و کنترل واسطه ها
 • سطح دسترسی برای کاربران
 • امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چک ها
 • تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس
 • ثبت یک هزینه در فاکتور خرید
 • مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها
 • امکان استفاده از بارکدخوان
 • تسویه فاکتور به فاکتور
 • گزارش عملکرد دوره ای انبار
 • تولید فرموله
 • تخمین تولید و فروش
 • امکان نمایش سود هر کالا،هر فاکتور و هر طرف حساب
 • تیپ قیمت
 • دسته بندی مشتری ها
 • خروجی با پسوندهای مختلف
 • پرداخت به و دریافت از
 • اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
 • انواع گزارشات پیشرفته
 • امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
 • امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید
 • قابلیت افزدون امکانات متنوع به این نسخه

نرم افزار حسابداری هلو(شبکه) / کد : ۴۴

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه جامع هلو كد ۴۱ (و يا هلو کد ۴۲) به انضمام قابليت كاربري ۴ كاربر بطور همزمان است. همچنین کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

 

شرکت مهندسی نرم افزار حسابداری هلو به منظور راحتی انجام عملیات مالی و حسابداری در نسخه های مختلف فروشگاهی ، تولیدی ، شرکتی ، نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و مشاغل مختلف ، نرم افزار مالی تولید و به بارزار عرضه نموده است.

برای مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات نرم افزار حسابداری میتوانید اینجا کلیک کنید.