نرم افزارهای حسابداری اسپاد

صفحه اصلی - نرم افزارهای حسابداری اسپاد
Espad

مجموعه نرم افزارهای اسپاد به طوری تولید گزدیده است که برای تمام نیازهای سازمانی نرم افزارهای خاص جهت تامین آن نیاز وجود خواهد داشت که هم به صورت تک سیستم و هم به صورت یکپارچه شده و در قالب پک کامل و متناسب با نیاز شما قابل ارائه می باشد.نرم افزار حسابداری اسپادسیستم نرم افزار حسابداری اسپاد امکان تحلیل و آنالیز اطلاعات را برای کاربران و حسابداران برآورده ساخته است. این نرم افزار از نرم افزارهای قدرتمند و موفقی است که در عین سادگی با امکانات متنوع خود، پیچیده گی پروسه ی مالی شرکت ها را مدبریت می نماید

 

نرم افزار انبارداری (تعدادی) اسپاد

طلایی (تک کاربره/ کد: ۷۱۰۶۵

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۶۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • امکان تعریف انواع اسناد انبار به سلیقه کاربر
 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • دو جلسه آموزش اضافه بر اموزش تعهدی

26,500,000 ریال

پیشرفته (تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۶۴
 • این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۶۲ به انضمام امکانات ذیل می باشد:
  • امکان ۳۰ شرکتی
  • تعریف واحد جایگزین
  • تعریف کالای جایگزین
  • تعریف ویژگی های کالا وایجاد کلاس کالا
  • تعریف کالا با استفاده از کلاس بصورت دستی و اتوماتیک
  • ویرایش اسناد انبار
  • تعریف درج تکراری سطر سند انبار
  • تجمیع سطرهای تکراری در اسناد انبار
  • تعریف صدور سند مشابه برای اسناد انبار
  • تعریف اسناد یادداشت برای انواع اسناد انبار
  • تعریف انبارهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار
  • تعریف طرف حساب های مورد پذیرش
  • تولید شماره سند اتوماتیک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده
  • ثبت سند انبار در وضعیت یادداشت
  • انتخاب مبنای شمارش بر اساس: آخرین شمارش،متوسط شمارش ها ، نزدیکترین شمارش ها به موجودی،شمارش با بیشترین تکرار، بزرگترین شمارش،کوچکترین شمارش هاو…
  • افزودن انبارهای مختلف در تعریف انبارگردانی
  • افزودن کالا بصورت دستی یا اتوماتیک به لیست انبارگردانی
  • طراحی گزارشات
  • تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص
  • امکان تعریف مولفه برای واحدهایی از جنس سایر مواد
  • امکان تعریف مولفه از جنس صحیح و اعشاری
  • تعریف واحد جایگزین  با استفاده از ارتباط مولفه های واحد جایگزین با مولف های واحد اصلی
  • تعریف گروه ویژگی ها و تخصیص ویزگی ها به هرگروه از ویزگی ها
  • تعریف  و تخصیص ویژگی های قیمت ناپذیر (کلاس کالا)
  • تخصیص نوع انبار به انبارهای تعریف شده از قبل
  • تعریف اسناد غیرکنترلی
  • تعریف اسناد وابسته برای هریک از اسناد
  • کنترل موجودی منفی در انبارها
  • و…

13,500,000 ریال

کاربردی(تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۶۲

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۶۱ به انضمام امکانات ذیل می باشد:

 • تعریف گروه کالا بصورت درختی در سطوح نامحدود
 • تعریف کالا و تخصیص آن به گروه
 • تعریف گروه انبار بصورت درختی در سطوح نامحدود و تخصیص انبار به آن
 • تعریف مسئول انبار برای هر یک از انبارها
 • نمایش ارتباط اسناد صادر شده با یکدیگر
 • محاسبه و تعیین مغایرت نسبت به متوسط شمارش ها
 • تعریف شماره سریال
 • انتخاب انبارهای متعدد در تعریف انبارگردانی
 • گزارشات پیشرفته
 • و…

9,500,000 ریال

پایه (تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۶۱
 • تعریف گروه انبار در یک سطح و تخصیص انبار به آن
 • تعریف کالا بصورت تک سطحی
 • تعریف واحد اندازه گیری
 • تعریف گروه کالا بصورت درختی در سه سطح
 • تعریف کالا و تخصیص آن به گروه
 • ثبت انواع رسیدها(تعدادی) -(رسید خرید ،رسید فروش، رسید امانی، رسید برگشت از خرید و…)
 • ثبت انواع حواله ها(تعدادی، حواله فروش ، حواله ضایعات و …)
 • گزارش اسناد انبار
 • گزارش کاردکس کالا(تعدادی)
 • گزارش موجودی کالا در گروه ها
 • انواع گزارشات متنوع کالا
 • تبدیل اسناد انبار موقت به دائم و بالعکس
 • تعریف دفترچه تلفن
 • تعریف سطح دسترسی کاربران
 • تخصیص عکس به کالا
 • توضیحات پیش فرض
 • بارکدخوان
 • امکانات چاپ بارکد
 • و…

5,500,000 ریال

طلایی شبکه /کد ۷۲۰۶۵

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۶۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • امکان تعریف انواع اسناد انبار به سلیقه کاربر
 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • پنج ساعت استقرار در محل مشتری
 • دو جلسه آموزش اضافه بر آموزش تعهدی

29,500,000 ریال

پیشرفته (شبکه)/ کد: ۷۲۰۶۴

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۶۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • ارسال و دریافت پیام بین کاربران(صوتی ،تصویری،متن)

17,000,000 ریال

کاربردی (شبکه)/ کد: ۷۲۰۶۲
 • این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۶۲ می باشد

13,500,000 ریال

پایه (شبکه/ کد: ۷۲۰۶۱

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۶۱ می باشد

8,500,000 ریال

نرم افزار بازرگانی اسپاد

طلایی (تک کاربره/ کد: ۷۱۰۰۵

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۰۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • امکان تعریف انواع فاکتور به سلیقه کاربر
 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • دو جلسه آموزش اضافه بر اموزش تعهدی
 • پنج ساعت استقرار در محل مشتری

26,500,000 ریال

پیشرفته (تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۰۴

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۰۲ به انضمام امکانات ذیل می باشد:

 • امکان ۳۰ شرکتی
 • تنوع در پرینت فاکتور(vat، شش و هشت سانتی، ترکیبی و..)
 • امکان طراحی گزارشات و طراحی پرینت فاکتور
 • تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص
 • تعریف کالا با استفاده از کلاس
 • تعریف کالای جایگزین و متضاد
 • ثبت موقت فاکتور
 • صدور فاکتور مشابه
 • قابلیت ارتباط با دستگاه کالر ایدی
 • تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور نظیر پورسانت،تخفیف ، ..ادغام سازی فاکتورها
 • تعریف واحد جایگزین
 • تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها
 • ثبت پیش فاکتور و سفارش با امکان تبدیل انها به فاکتور
 • فروش حضوری و تایید فروش پایان روز
 • ارتباط مستقیم با pos
 • بازیابی فاکتورهای حذف شده
 • صدور فاکتور ترکیبی
 • تعریف تیم بازاریابی به تفکیک منطقه
 • ارسال پیام کوتاه sms
 • مدیریت ارسال گزارشات به چاپگرها
 • ثبت رفتار کاربران
 • و…

13,500,000 ریال

کاربردی(تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۰۲

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۰۱ به انضمام امکانات ذیل می باشد:

 • گروه بندی کالا سطوح نامحدود
 • تعریف شماره سریال
 • قابلیت ارتباط با بارکدخوان جهت جستجوی کالا با سریال
 • عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و پرداختی
 • قیمت گذاری کالا به تفکیک خریدار،فروشنده و واسطه و ..
 • تعریف واسطه و تخصیص درصد پورسانت
 • گزارشات پیشرفته
 • قابلیت ارتباط اب سیستم های حسابداری ،انبار و خزانه داری
 • و…

9,500,000 ریال

پایه (تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۰۱
 • تعریف خریدار و فروشنده بصورت نامحدود
 • صدور فاکتور(خرید ،فروش،برگشت از خرید و…)
 • تعریف کالا  و گروه بندی آن در سه سطحی
 • محاسبه عوارض و مالیات ارزش افزوده
 • تخفیف در فاکتور
 • تنظیمات چاپ فاکتور پس از ثبت
 • چاپ بارکد
 • ارتباط مستقیم با ترازوی کارین
 • بارکدخوان
 • امکانات چاپ بارکد
 • امکان تعریف کلید میانبر برای هر فرم
 • سطح دسترسی برای کاربران
 • و…

5,500,000 ریال

طلایی شبکه /کد ۷۲۰۰۵

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۰۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • امکان تعریف انواع فاکتور به سلیقه کاربر
 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • پنج ساعت استقرار در محل مشتری
 • دو جلسه آموزش اضافه بر آموزش تعهدی

29,500,000 ریال

پیشرفته (شبکه)/ کد: ۷۲۰۰۴

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۰۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • ارسال و دریافت پیام بین کاربران(صوتی ،تصویری،متن)

17,000,000 ریال

کاربردی (شبکه)/ کد: ۷۲۰۰۲
 • این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۰۲ می باشد

13,500,000 ریال

پایه (شبکه/ کد: ۷۲۰۰۱

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۰۱ می باشد

8,500,000 ریال

نرم افزار تدارکات(تعدادی و ریالی) اسپاد

تعدادی-ریالی (شبکه)

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات تک کاربره می باشد

9,500,000 ریال

تعدادی-ریالی (تک کاربره)

این نسخه شامل کلیه امکانات تدارکات (تعدادی ) به انضمام ارزش ریالی کالاها می باشد.

6,500,000 ریال

تعدادی (شبکه)

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات تک کاربره می باشد

8,500,000 ریال

تعدادی (تک کاربره)
 • امکان تعریف سطح دسترسی جهت ثبت درخواست
 • تعریف کارپرداز (مسئول خرید) و مسئول انبار
 • تعریف کارتابل بر ساس روندها
 • تعریف مراکز سفارش دهنده
 • ثبت درخواست برای هر مرکز بطور مجزا
 • تایید،رد و ویرایش درخواست ها توسط مدیر واحد
 • صدور حواله تبدیل سفارش توسط انباردار
 • ارسال درخواست برای کارپرداز جهت خرید توسط انباردار
 • تهیه لیست خریدبابت سفارشات توسط کارپرداز
 • ثبت صورت وضعیت خرید  توسط کارپرداز
 • و…

5,500,000 ریال

صفحه1  صفحه2  صفحه3

پردازش ارقام و انفورماتیک ،نمایندگی هلو در شهر یزد دارای خدمات و محصولات گسترده ای است .برای مشاهده سایر محصولات و خدمات این مرکز نظیر نرم افزار حسابداری هلو ، هلیا ، اسپاد ، آموزش نرم افزار حسابداری ، شبکه و دورکاری ، مشاوره مالی و …از منوی خدمات و محصولات آیتم بر روی مورد نظر خود کلیک کنید.