نرم افزار مالی ویژه مشاغل

صفحه اصلی - نرم افزار مالی ویژه مشاغل
نرم افزار حسابداری خرازی

گروه بندی و معرفی محصول در نرم افزار حسابداری خرازی با توجه به نوع فعالیت فروشگاه های خرازی، دسته بندی و گروه بندی بر اساس برند، مدل و نوع میباشد که میتوان این موارد را از طریق گروه اصلی و گروه فرعی ایجاد نمود.

امکانات نرم افزار حسابداری خرازی  ∇

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک

۲: تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

۴: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۵: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۶: فروش فوری و تک فروشی

۷: صدور فاكتورVAT

۸: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۹: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده لوازم خرازی فروشان همراه امکاناتی از قبیل:

۱: حواله بين انبارها

۲: ثبت چكهای امانی

۳: سطح دسترسی برای كاربران

۴: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۵: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۶: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور، اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۷: چاپ باركد

۸: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۹: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۰: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه لوازم خرازی فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبيل:

۱: تيپ قيمت

۲: دسته بندی مشتريها

۳: خروجی باپسوندهاي مختلف

۴: پرداخت به و دريافت از

۵: پرينت چكها

۶: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۷: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۸: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

۹: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۰: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم خرازی فروشان.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم خرازی فروشان جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری قنادی

نرم افزار حسابداری قنادی نرم افزار حسابداری ویژه برای صنف قنادی آجیل و خشکبار است.  این نرم افزار متناسب با نیازهای این صنف، طراحی شده است. همچنین منوهای پرکاربرد در نرم افزار در دسترس کاربر قرار داده تا کار با نرم افزار را سریع‌تر و آسان‌تر کند.

امکانات نرم افزار حسابداری  قنادی ∇

1:این نسخه شامل کلیه عملیات انبار

۲: خرید و فروش

۳: گردش چک و بانک

۴: عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک

۵: بارکد های تجمیعی ( بارکدی که توسط ترازوهای ديجيتال توليد می گردد و یک بارکد جهت چندين کالا به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد.)

۶: فروش فوری

۷:عملیات تولیددر سطح ساده

۸: اتصال به فیش پرینت

۹: صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی

۱۰: گزارشات آماری

۱۱: گزارش از فاکتور به صورت فاکتور

۱۲: گزارش اسناد بصورت ستونی

۱۳: گزارش از دفاتر كل

۱۴: معين و تفضيلی

۱۵: گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

۱۶: ارسال پيامک عمومي (شامل پيام هاي تبليغاتي، تبريک، تخفيفات و …) و …

شامل کليه امکانات نسخه ساده  قنادی و آجیل فروشی به همراه امکاناتی از قبیل:

۱: سطح دسترسی کاربران

۲: حواله بین انبار

۳: نمايش معین اشخاص به همراه ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص

۴: مغايرت گیری از بانک

۵: صندوق و طرف حساب ها

۶: اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها

۷: گزارش عملکرد دوره ای انبار و …

شامل کليه امکانات نسخه متوسط قنادی و آجیل فروشی به همراه امکاناتی از قبیل:

۱: تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک

۲: منطقه بندي مشتريان

۳: امکان دريافت از… پرداخت به…،

۴: امکان ثبت چند فرمول توليد براي يک شیرینی یا محصول

۵: گزارش کسری مواد اوليه

۶: گزارش تخمين توليد

۷: راس چک

۸: پرينت چک

۹: مغايرت از کليه سرفصل ها

۱۰: امکان استفاده از کالر آيدی

۱۱: ارسال پيامک های پويا و اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، اقساط و ….)

۱۲: امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران

۱۳: تهیه خروجي باپسوندهاي مختلف از گزارشات

۱۴: گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، ترازهای آزمایشی ۶ و ۸ ستونی، مرور حساب ها و …) و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی، امکانات افزودنی عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های قنادی و آجیل فروشی.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه قنادی و آجیل فروشی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزارحسابداری فروشگاه لوازم خانگی

در این نسخه با توجه به نحوه تسویه فاكتورها علاوه بر امکان ثبت مبالغ بصورت نقد، نسیه، چك، تخفیف و كارتخوان میتوان در صورت فروش اقساطی با مشخص کردن تعداد قسطها و مبلغ هرقسط و درصد کارمزد، دفترچه اقساط چاپ و در زمان مشخص تسویه نمود.

امکانات نرم افزار حسابداری لوازم خانگی ∇

1: تمام  عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲:  عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

۴: اعلام اتوماتيک سر رسيد چک ها

۵: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۶: فروش فوری و تک فروشی

۷: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی

۸: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
۹: امکان fastmode (جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳: ثبت چک های امانی

۴٫ سطح دسترسی برای كاربران

۵٫ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها،

۸:ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۳٫ ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و…) و …

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی باپسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چكها

۷: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

۱۰: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم خانگی.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم خانگی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابدای لوازم بهداشتی ساختمان

نرم افزار حسابدای لوازم بهداشتی ساختمان، از جمله مشاغلی است که نرم افزار ویژه برای آن طراحی ومتناسب با نیاز این صنف است.این نرم افزار تمامی عملیات حسابداری، خرید و فروش ،انبارداری ، چک ,… را انجام میدهد.

امکانات نرم افزار حسابداری لوازم بهداشتی ساختمان ∇

1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

۲: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح

۳: صدور پيش فاكتور

۴: فاکتورهای امانی و ضايعات

۵: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

۶: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

۷: فروش فوری و تک فروشی

۸: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی

۹: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
۱۰: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

۲: حواله بين انبارها

۳: ثبت چكهای امانی

۴: سطح دسترسی برای كاربران

۵: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

۶: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

۷: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

۸: ثبت هزينه در فاكتور

۹: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

۱۰: چاپ باركد

۱۱: ترازهای آزمايشی ۲ و ۴ستونی

۱۲: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

۱۳: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی باپسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چكها

۷: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

۱۰: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

۱: تمامی امكانات نسخه متوسط

۲: تيپ قيمت

۳: دسته بندی مشتريها

۴: خروجی باپسوندهای مختلف

۵: پرداخت به و دريافت از

۶: پرينت چكها

۷: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

۸: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

۹: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

۱۰: طراحی فاکتورتوسط کاربر

۱۱: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم بهداشتی ساختمان .

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم بهداشتی ساختمان جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (۴ كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از ۴ کاربر افزايش دهد

نرم افزار حسابداری میوه و تره بار

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • امکان تعریف صورت بار روزانه
 • صدور بارنامه
 • تعریف لنگه و وزن در صورت بار
 • تعاریف مبالغ کرایه حمل و کرایه تخلیه بار
 • امکان تعریف ضایعات و فاکتور فروش

137.000تومان

نرم افزار حسابداری کاشی و سرامیک

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • این کیت ترکیبی از ۴ امکان می باشد که با مشاوره کسانی که در این زمینه، سالیان سال فعالیت دارند طراحی شده و به شما امکان ثبت کد و کلاس، معرفی شماره چک های هر دسته چک، ۲ واحدی انبار (کارتن و متر) و ثبت درصد تخفیف برای هر سطر فاکتور به صورت مجزا و مستقل را می دهد.

137.000تومان

نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی  مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • امكان تعریف پروژهای متفاوت با عنوان مركز هزینه و درآمد
 • می توان با بهره گیری از امکان مرکز هزینه و درآمد در نرم افزار هلو پروژه های مختلف شرکت های پیمانکاری را تعریف و سندهای مرتبط با این پروژه ها را به مرکز هزینه و درآمد تعریف شده ارتباط داد.
 • با توجه به اینکه شرکت های پیمانكاری کالاهای مرتبط با پروژه را خرید و در پروژه های خود استفاده می نمایند می توان با استفاده از فاکتور خرید در نرم افزار کالاها را وارد انبار نموده و کالایی را که در پروژه استفاده می شود با استفاده از فاکتور خروجی با سرفصل خاص با نام پروژه مورد نظر از انبار خارج نمود.
 • صدور سند حسابداری به دو صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
 • امکان تهیه گزارش صورت هزینه و درآمد به تفکیک پروژه ها
 • امکان تهیه گزارش از مرکز هزینه و درامد به تفکیک سرفصل ها
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص گزارش دفاتر حسابداری و تراز های مختلف ، مرور حساب ها وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع
نرم افزار حسابداری آهن فروشی

نرم افزار حسابداری هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • امکان معرفی و تخصیص شماره ردیف در هنگام صدور فاکتور خرید و نمایش موجودی هر شماره ردیف در هنگام صدور فاکتور فروش
 • قابلیت تبدیل کالای شاخه ای به کیلویی و بلعکس و …
 • درج هزینه حمل که می توان هزینه حمل را به صورت ریالی یا درصدی به مجموع فاکتوراضافه یا کسر نمود.

137.000تومان

نرم افزار حسابداری عطاری

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • صدور فاكتورهای خرید و فروش و مرجوعی ها به همراه انتخاب نحوه تسویه فاكتور: نقد، نسیه، چك، كارت خوان، تخفیف و ثبت اتوماتیك سند فاكتورها
 • امکان منو سازی کالاهای پرفروش جهت انتخاب سریع در فاکتور
 • امکان طراحی فاکتور با سلیقه مشتری
 • امكان تبدیل گیاهان دارویی در واحدهای بزرگ به واحدهای كوچكتر
 • نمایش موجودی تعدادی و ریالی و گردش کالا
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع
نرم افزار حسابداری اجاره کالا

نرم افزار حسابداری اجاره کالا هلو ، ویژه مشاغلی همچون خدمات مجالس، کرایه اتومبیل، اجاره کانتین، لوازم صوتی و تصویری، اجاره فیلم و بازی های کامپیوتری و هر شغلی که کالایی به صورت اجاره به مشتریان خود ارائه می دهند می باشد.

 • تعریف دوره های مختلف اجاره کالا:  امکان تعریف نام دوره، تعیین تعداد روزها، قیمت دوره و هزینه دیرکرد به ازای هرروز
 • ثبت اجاره کالا: امکان تعیین تاریخ و ساعت تحویل و عودت ، نوع دوره، نام کالای اجاره داده شده، تعداد تحویلی، به همراه امکان ثبت هزینه پیک و چاپ قبض تحویل
 • عودت کالا:  امکان تعیین تاریخ و ساعت عودت ، تعداد کالای عودتی به همراه امکان تعیین تعداد دوره اجاره و تعداد روز تاخیر در عودت و در نهایت امکان تسویه مالی به صورت نقدی، چک

137.000تومان

نرم افزار حسابداری ظروف یکبار مصرف

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی  مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • امکان جستجوی کالا با استفاده از بارکد خوان در  زمان صدور فاکتور
 • امکان طراحی و چاپ بارکد به دلخواه کاربران
 • امکان چاپ فاکتور به صورت فیش پرینت در سایز ۶، ۸ سانتی متر
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • نمایش موجودی تعدادی و ریالی و گردش ظروف یکبار مصرف
 • امکان درج حواله بین انبارها برای انتقال کالاها
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع
نرم افزار حسابداری کفش

نرم افزار حسابداری هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

 • این کیت جهت ثبت شماره کفش در فاکتورهای خرید و فروش و امکان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش و … طراحی شده است.
 • به انضمام معرفی شماره چك های هر دسته چك و تهیه لیست قیمت کالاها

137.000تومان

  1

 

شرکت مهندسی طرفه نگار تولید کننده  نرم افزار حسابداری هلو جهت اتواتیک نمودن عملیات حسابداری دربخش های مختلف فروشگاهی ، تولیدی ، شرکتی ، نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و مشاغل مختلف ، نرم افزار مالی تولید و به بازار عرضه نموده است.

برای مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات نرم افزار حسابداری میتوانید اینجا کلیک کنید.