اصول حسابداری

صفحه اصلی - برچسب مطالب: اصول حسابداری

آموزش اصول حسابداری

تصویر
آموزش اصول حسابداری : به منظور استفاده آسانتر و راحتی کار در حسابداری باید قوانین و قواعد مخصوصی که به آنها اصول حسابداری گویند را بدانیم. قوانین و اصول حسابداری فعالیت های حسابداری را مدیریت می نماید که به آن ها (GAAP)  گفته میشود.هدف نهایی از ثبت تمام اطلاعات حسابداری، تهیه ی صورت های مالی است.صورت[...]
ادامه مطلب