حسابداری رستوران

صفحه اصلی - برچسب مطالب: حسابداری رستوران

حسابداری در رستوران

Accounting at the restaurant
سیستم حسابداری در رستوران چگونه است؟ برای انجام عملیات حسابداری در رستوران باید از سرآشپز خود یا سرآشپزهای خارج از رستوران خود بپرسید تا بفهمید که چگونه مواد اولیه خریداری شده توجه می‌نمایند. وجود کارمند حسابداری، دقت شما را در این زمینه می تواند افزایش دهد. برای اینکه غافلگیر نشوید باید دقیق باشید. این دقت[...]
ادامه مطلب